Occupations

Fine art wood
Incomes
Fees
Opportunities
Income: From 5 to 8M VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

Thiết kế mẫu; chuẩn bị nguyên vật liệu; pha phôi; gia công mặt phẳng; gia công mặt cong; gia công mộng và lỗ mộng; ghép ván; tiện gỗ; lắp ráp sản phẩm; gia công ghế; gia công bàn; gia công giường; gia công tủ; trang trí bề mặt sản phẩm.

Positions

Ngư­ời hành nghề Mộc mỹ nghệ có thể làm việc ở một số vị trí sau: công nhân kỹ thuật ngành/nghề Mộc; kỹ thuật viên, giáo viên ngành/nghề Mộc; tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mộc.

Relative occupations

Updating

Main courses

Updating

Requirements

Updating

Output standards

Updating

Who matching with

Updating

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 0 students

2016: 0 students

2015: 0 students

2014: 30 students

2013: 60 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Fine art wood

Intermediate occupation code: 5210421

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating