Occupations

Marine Engine Operation
Incomes
Fees
Opportunities
Income: Over 12M VNĐ
College fee/ month: 432,500 VNĐ
Intermediate fee/ month: 387,500 VNĐ
Opportunity: Favorable

Occupation description

Updating

Main missions

- Khai thác hệ động lực chính; - Khai thác hệ động lực phụ và hệ thống phục vụ; - Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị hệ động lực chính; - Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị hệ động lực phụ và hệ thống phục vụ; - Trực ca buồng máy; - Phòng chống ô nhiễm môi trường; - Nhận và quản lý vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn.

Positions

Người hành nghề Khai thác máy tàu thủy làm việc tại bộ phận quản lý máy trên tàu thủy hoặc có thể làm việc tại các xưởng đóng tàu (bộ phận máy tàu thủy), xưởng sửa chữa và bảo dưỡng tàu thủy.

Relative occupations

Updating

Main courses

Vẽ kỹ thuật; Nhiệt kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử tàu thủy; Thực tập cơ khí; Tiếng Anh chuyên ngành; Tiếng Anh chuyên ngành 2; Hệ thống tự động tàu thuỷ; Động cơ Diessel 1; Động cơ Diessel 2; Tổ chức và công nghệ sửa chữa; Trang trí hệ động lực tàu thuỷ; Khai thác hệ động lực tàu thuỷ; Điện tàu thuỷ; Máy phụ 1; Máy phụ 2; Máy lạnh và điều hòa không khí; Môi trường và bảo vệ môi trường; Sửa chữa máy tàu thủy 1; Sửa chữa máy tàu thủy 2 ; Nồi hơi, tua bin tàu thuỷ; Thiết bị trao đổi nhiệt; Nhiên liệu, chất bôi trơn và nước; Luật máy hàng hải; Vận hành hệ động lực tàu thủy trên hệ thống mô phỏng; Thực tập tốt nghiệp.

Requirements

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế đào tạo; - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Output standards

- Vận hành, khai thác được động cơ Diesel và các thiết bị phụ tàu thủy; - Bảo dưỡng, sửa chữa được hệ động lực tàu thủy; - Vận hành được hệ thống điện trên tàu thủy; - Thực hiện được các công việc của một Thợ máy trực ca đáp ứng quy định trong Bộ luật STCW78/2010; - Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; - Có năng lực ngoại ngữ B1 trở lên theo Khung tham chiếu châu âu (bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam) hoặc tương đương và tiếng Anh Hàng hải cấp độ

Who matching with

Nam giới

Average fee

Updating

Colleges/School

Updating

Incomes
Fees
Opportunities

Job opportunities

Easy

Career and development opportunities

Favorable

Improvement opportunities

Favorable

Average income / month

Less than 5M VNĐ

Recent students

2017: 723 students

2016: 594 students

2015: 276 students

2014: 525 students

2013: 671 students

Working for

Updating

Occupation information

Occupation name: Marine Engine Operation

College occupation code: 6840111

Intermediate occupation code: 5840111

Useful Links

Updating

Useful Videos

Updating

Useful Photos

Updating

Updating