Colleges

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Information

Address: Số 126 phố Xốm, Phu Lam ward, Ha Dong district, Ha Noi city

Code: CDT0142

Phone:

Email: tuyensinh.ctet@gmail.com

Fax: Updating

Website: ctet.edu.vn

About use

Ngày 22 tháng 5 năm 1998 Trường Trung học Thương mại Trung ương I được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Trường cung cấp các khóa đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn các nghề thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật như: Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Quản trị lữ hành, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật xăng dầu, Công nghệ kỹ thuật hóa học….

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 97/1998/QĐ-TTg

- Establish dated: 22/5/1998

- Issued by: Thủ tướng Chính phủ

- Register for education activities No: 58/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 28/6/2019

- Issued location: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Occupations list

Chemistry engineering
Incomes
Fees
Opportunities
IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial and service business
Incomes
Fees
Opportunities
Auditing
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Bartender technique
Incomes
Fees
Opportunities
Petroleum technology
Incomes
Fees
Opportunities
Marketing
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial marketing
Incomes
Fees
Opportunities
Sales operation
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Front-desk operation
Incomes
Fees
Opportunities
Travel management
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant operation
Incomes
Fees
Opportunities
E-commerce
Incomes
Fees
Opportunities
English
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate finance
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Số 126 phố Xốm, Phu Lam ward, Ha Dong district, Ha Noi city

Code: CDT0142

Phone:

Email: tuyensinh.ctet@gmail.com

Fax: Updating

Website: ctet.edu.vn