Colleges

HAIPHONG MEDICAL COLLEGE

Information

Address: 169 Trần Nguyên Hãn, Tran Nguyen Han ward, Le Chan district, Hai Phong city

Code: CDD0306

Phone: 0985262465

Email: ts.cdythp@gmail.com

Fax: 02253717400

Website: cdyhaiphong.edu.vn

About use

- Tên tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG - Tên tiếng Anh: HAIPHONG MEDICAL COLLEGE - Địa chỉ: Số 169 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. - Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. - Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Công lập. - Năm thành lập: + Năm thành lập đầu tiên (Trường Y sỹ Hải Phòng): năm 1960; + Năm 1976 đổi tên thành Trường Trung học Y tế Hải Phòng; + Năm nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng: năm 2008. - Điện thoại: 0225.6504.323 - 0225.3719.315 - Fax: 0225.3717.400 - Website: cdythaiphong.edu.vn - Email: caodangytehaiphong@gmail.com Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng là cơ sở đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng có chất lượng cao; nghiên cứu và phát triển khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong Thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tầm nhìn: Xây dựng Trường Cao đẳng Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế đạt chuẩn, đảm bảo cho việc đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 1279/QĐ – BDGĐT

- Establish dated: 24/03/2008

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 199/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 27/06/2017

- Issued location: Tổng cục dạy nghề

Campus

Cơ sở I

Address: 169 Trần Nguyên Hãn, Tran Nguyen Han ward, Le Chan district, Hai Phong city

Phone: 02253781412

Email: ts.cdythp@gmail.com

Fax: 02253717400

Occupations list

Traditional medicine doctor
Incomes
Fees
Opportunities
Midwife
Incomes
Fees
Opportunities
Physician
Incomes
Fees
Opportunities
Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 169 Trần Nguyên Hãn, Tran Nguyen Han ward, Le Chan district, Hai Phong city

Code: CDD0306

Phone: 0985262465

Email: ts.cdythp@gmail.com

Fax: 02253717400

Website: cdyhaiphong.edu.vn