Colleges

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương CCI

Information

Address: 331 Ngô Gia Tự, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Code: TCD1907

Phone:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn

About use

Tên trường: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương- CCI. 2. Mã trường: 1903 3. Địa chỉ: 331 Ngô Gia Tự- Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 4. Điện thoại: (0241)3.874078/ Fax: (0241)3.874080 5. Họ và tên người Hiệu trưởng : Đào Thị Lê Điện thoại : 0912255565 6. Website: tuyensinhcci24h.edu.vn Email: kinhbacedu@gmail.com II. Thông tin tuyển sinh: Tt Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh THPT THCS - HS tốt nghiệp THPT, THCS - - Kết quả trong học bạ. - Nhận hồ sơ: từ 01/03 ÷31/12/ 2018 - Ngày xét tuyển: Liên tục, tuyển sinh cả nước. 1 42340303 Kế toán doanh nghiệp 60 100 2 42340201 Tài chính – Ngân hàng 40 100 3 424802 Công nghệ thông tin 40 100 4 42510317 Điện Công nghiệp và Dân dụng 50 100 5 42510318 Điện tử viễn thông 50 100

- Management level: Government

- Management type: Private

- Establish No: 44/2005/QĐ-UB

- Establish dated: 10/05/2005

- Issued by: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Register for education activities No: 23/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 12/07/2017

- Issued location: Sở Lao động thương binh & Xã hội Bắc Ninh

Occupations list

Electric, electronic engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Cultivation
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial and household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 331 Ngô Gia Tự, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Code: TCD1907

Phone:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn