Colleges

Trường Trung cấp Vạn Tường

Information

Address: 469 Lê Hồng Phong, 2 ward, 10 district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0237

Phone:

Email: tuyensinh@vt.edu.vn

Fax: Updating

Website: www.vantuong.edu.vn

About use

Trường TC Vạn Tường là trường ngoài công lập đầu tiên tại TP. HCM trong lĩnh vực đào tạo nghề. Trải qua gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Trường TC Vạn Tường đã cung cấp cho xã hội hơn 15 ngàn lao động có tay nghề, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung. Tháng 01/2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên chặng đường phát triển của Nhà trường, đó là Trường trở thành thành viên của Hệ thống giáo dục HEDU, trực thuộc Tập đoàn Hùng Hậu. Hệ thống giáo dục HEDU bao gồm các trường thành viên: Đại học Văn Hiến, Cao đẳng Vạn Xuân, Trung cấp Vạn Tường, Trung cấp Vạn Hạnh và Trung cấp Âu Lạc Huế.

- Management level: Government

- Management type: Private

- Establish No: 6577/QĐ-UB

- Establish dated: 10/10/2001

- Issued by: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Register for education activities No: 25/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 11/07/2017

- Issued location: Sở LĐTBXH TPHCM

Occupations list

Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 469 Lê Hồng Phong, 2 ward, 10 district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0237

Phone:

Email: tuyensinh@vt.edu.vn

Fax: Updating

Website: www.vantuong.edu.vn