Colleges

College of Foreign Economic Relations

Information

Address: 287 Phan Đình Phùng, 15 ward, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city

Code: CDT0209

Phone:

Email: phongdaotao@cofer.edu.vn

Fax: 02838421106

Website: cofer.edu.vn

About use

- Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là Trường công lập hàng đầu của hệ Cao đẳng tại Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương, với tôn chỉ "Uy tín - Chất lượng - Hội nhập". - Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 48/TTg

- Establish dated: 24/01/1997

- Issued by: Thủ tướng Chính phủ

- Register for education activities No: 10/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 22/01/2020

- Issued location: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Occupations list

Import-Export business
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Logistics
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial marketing
Incomes
Fees
Opportunities
Travel
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Real estate adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
E-commerce
Incomes
Fees
Opportunities
Commerce English
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate finance
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 287 Phan Đình Phùng, 15 ward, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city

Code: CDT0209

Phone:

Email: phongdaotao@cofer.edu.vn

Fax: 02838421106

Website: cofer.edu.vn