Colleges

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai

Information

Address: số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, Trung Dung ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

Code: TCD4805

Phone:

Email: truongvhntdongnai@gmail.com

Fax: 02513822896

Website: vhntdongnai.edu.vn

About use

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai được thành lập năm 1976. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đã để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đã đào tạo được trên 10.000 học sinh chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn. Đặc biệt, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đã đào tạo được nhiều tài năng trẻ, có uy tín, chất lượng cao đáp ứng tốt cho nhu cầu xã hội. Nhà trường cũng đã được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng III từ năm 1992. Nhiều năm liền, nhà trường được UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Năm 2017 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc về công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai thường xuyên tham gia và đạt thành tích cao tại Hội thi, Hội diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Thực tiễn hoạt động, giảng dạy và đào tạo đã cho thấy Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai hiện nay là một trong những đơn vị giáo dục phía Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao về hoạt động giáo dục chuyên ngành văn hóa nghệ thuật; nơi đào tạo những tài năng cho sự nghiệp xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm bản sắc văn hóa dân tộc./.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 1355/QĐ-UBND

- Establish dated: 14/05/2009

- Issued by: UBND tỉnh Đồng Nai

- Register for education activities No: 36/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 04/10/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Occupations list

Western instruments performer
Incomes
Fees
Opportunities
Traditional instruments performer
Incomes
Fees
Opportunities
Choir leader
Incomes
Fees
Opportunities
Performing arts of traditional dance
Incomes
Fees
Opportunities
Organ
Incomes
Fees
Opportunities
Piano
Incomes
Fees
Opportunities
Cultural management
Incomes
Fees
Opportunities
Vocal training
Incomes
Fees
Opportunities
Library
Incomes
Fees
Opportunities
Violon
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: số 2065 đường Nguyễn Ái Quốc, Trung Dung ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

Code: TCD4805

Phone:

Email: truongvhntdongnai@gmail.com

Fax: 02513822896

Website: vhntdongnai.edu.vn