Colleges

HANOI TECHNOLOGY AND ECONOMIC COLLEGE

Information

Address: Dong Xuan Commune, Dong Xuan commune, Soc Son district, Ha Noi city

Code: CDT0138

Phone:

Email: ngocluong668@gmail.com

Fax: 0243.8842219

Website: http://hncte.edu.vn/

About use

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội. Tiền thân của trường là 3 trường trước đây: – Trường Trung học nghề Lương thực Thực phẩm, đóng tại xã Đông Xuân – Huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội. Trường được thành lập tháng 9 năm 1973 – Trường Nghiệp vụ Vật tư Nông nghiệp, đóng tại thị trấn Văn Giang – huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên. Trường được thành lập tháng 5 năm 1973. – Trường Trung học nghiệp vụ I, đóng tại phường Trưng Trắc – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được thành lập tháng 12 năm 1959.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 3828/QĐ-BGDĐT

- Establish dated: 29/05/2009

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 193/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 28/06/2017

- Issued location: Tổng cục dạy nghề

Occupations list

Updating

Information

Address: Dong Xuan Commune, Dong Xuan commune, Soc Son district, Ha Noi city

Code: CDT0138

Phone:

Email: ngocluong668@gmail.com

Fax: 0243.8842219

Website: http://hncte.edu.vn/