Colleges

Trường Trung cấp Luật Tây bắc (Thuộc Bộ Tư pháp)

Information

Address: Tổ 03, Chieng Sinh ward, Son La city, Son La province

Code: TCT1401

Phone:

Email: tcltb@moj.gov.vn

Fax: 02123799996

Website: http://www.taybaclaw.edu.vn/

About use

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - là tỉnh trung tâm của khu vực Tây Bắc Việt Nam; Trường do Bộ Tư pháp quản lý toàn diện và trực tiếp, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hộiquản lý nhà nước về đào tạo nghề,Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý hành chính theo lãnh thổ.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 1946

- Establish dated: 09/07/2012

- Issued by: Bộ Tư pháp

- Register for education activities No: 10/GCNĐKHĐ

- Issued dated: 10/07/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Occupations list

Legal
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Tổ 03, Chieng Sinh ward, Son La city, Son La province

Code: TCT1401

Phone:

Email: tcltb@moj.gov.vn

Fax: 02123799996

Website: http://www.taybaclaw.edu.vn/