Colleges

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

Information

Address: 12 Trịnh Đình Thảo, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0222

Phone:

Email: tuyensinh@itc.edu.vn

Fax: 02839733537

Website: www.itc.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM đào tạo các nhóm ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kinh tế đặc biệt là Logistic. Trường luôn chú trọng vào chất lượng đào tạo và cam kết đầu ra cho sinh viên. Đặc biệt sẽ hoàn trả học phí nếu mức lương dưới mức lương nhà trường cam kết.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Private

- Establish No: 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Establish dated: 27/04/2001

- Issued by: Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Register for education activities No: 238/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 13/07/2017

- Issued location: Tổng cục dạy nghề

Occupations list

Computer hardware technology
Incomes
Fees
Opportunities
Automotive engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Electronic, telecommunication engineering
Incomes
Fees
Opportunities
IT
Incomes
Fees
Opportunities
Office information system
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Logistics
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Computer network administration
Incomes
Fees
Opportunities
Web design and administration
Incomes
Fees
Opportunities
Graphic design
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Computer Communication and network
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Computer-aided graphic design
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 12 Trịnh Đình Thảo, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0222

Phone:

Email: tuyensinh@itc.edu.vn

Fax: 02839733537

Website: www.itc.edu.vn