Colleges

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu

Information

Address: Số 10, đường Cách Mạng, khóm 10., 1 ward, Bac Lieu city, Bac Lieu province

Code: CDD6002

Phone:

Email: pdt.btec@gmail.com

Fax: 02913.822589

Website: http://ktktbl.edu.vn hoặc http://caodangbaclieu.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu là trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 1451/QĐ-BGDĐT ngày 26/04/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu đã khẳng định vai trò, sứ mạng của mình đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Minh Hải (nay là 02 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu đào tạo của mình để trở thành địa chỉ đào tạo và liên kết đào tạo tin cậy của tỉnh nhà đối với khu vực và trong cả nước Trong 35 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng chục ngàn lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp với chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề vững chắc, đồng thời tích cực liên kết đào tạo theo địa chỉ, theo đặt hàng với hàng ngàn cử nhân, kỹ sư đáp ứng nhu cầu đội ngũ nhân lực có trình độ cao cho các sở, ngành, doanh nghiệp, địa phương và vùng lân cận. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã và đang có mối quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều cơ sở giáo dục Đại học có uy tín trong khu vực, đồng thời gắn kết sâu và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật trong cả nước; chủ động tăng cường hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học trong giảng dạy, quản lý.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 1451/QĐ-BGDĐT

- Establish dated: 26/04/2014

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 131/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 14/06/2017

- Issued location: Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

Occupations list

Breeding
Incomes
Fees
Opportunities
Breeding- Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Fishery product processing and conservation
Incomes
Fees
Opportunities
Computer hardware technology
Incomes
Fees
Opportunities
Computer software technology
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Administrative accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Labour, wages and social insurance accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Construction accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Aquaculture
Incomes
Fees
Opportunities
Legal
Incomes
Fees
Opportunities
Rural development
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Office secretary
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Plant cultivation and protection
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Administrative archive
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Số 10, đường Cách Mạng, khóm 10., 1 ward, Bac Lieu city, Bac Lieu province

Code: CDD6002

Phone:

Email: pdt.btec@gmail.com

Fax: 02913.822589

Website: http://ktktbl.edu.vn hoặc http://caodangbaclieu.edu.vn