Colleges

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Information

Address: Số 2, Đường Mai Thị Lựu, Da Kao ward, 1 district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0211

Phone:

Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn

Fax: 028.38299317

Website: www.nguyentruongto.edu.vn

About use

ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN VỀ KỸ NĂNG NGHỀ - ĐỦ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 1711/QĐ-LĐTBXH

- Establish dated: 26/12/2011

- Issued by: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Register for education activities No: 114/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 24/12/2019

- Issued location: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Occupations list

Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Metal cutting
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Construction accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Logistics
Incomes
Fees
Opportunities
Computer network administration
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant operation
Incomes
Fees
Opportunities
Web design
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Số 2, Đường Mai Thị Lựu, Da Kao ward, 1 district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0211

Phone:

Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn

Fax: 028.38299317

Website: www.nguyentruongto.edu.vn