Colleges

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Information

Address: Khu phố 9, Tan Bien ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

Code: CDD4807

Phone:

Email: info@cyd.edu.vn

Fax: 02513887195

Website: www.cyd.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tiền thân là trường Trung cấp Y tế Đồng Nai và được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cán bộ y tế góp phần phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong Tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận. Xuyên suốt sự nghiệp đào tạo Trường luôn lấy mục tiêu chính đề ra sứ mạng phát triển chung của toàn trường là: đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ, đáp ứng việc bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân theo hướng ngày càng hiện đại.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 662/QĐ-BGDĐT

- Establish dated: 01/02/2007

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 53/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 24/06/2019

- Issued location: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Occupations list

Traditional medicine doctor
Incomes
Fees
Opportunities
Midwife
Incomes
Fees
Opportunities
Physical therapy and rehabilitation technology
Incomes
Fees
Opportunities
Medical testing technology
Incomes
Fees
Opportunities
Physician
Incomes
Fees
Opportunities
Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Khu phố 9, Tan Bien ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

Code: CDD4807

Phone:

Email: info@cyd.edu.vn

Fax: 02513887195

Website: www.cyd.edu.vn