Colleges

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

Information

Address: Số 247 Vũ Tông Phan, Khuong Trung ward, Thanh Xuan district, Ha Noi city

Code: CDD0140

Phone:

Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

Fax: Updating

Website: http://www.hcet.edu.vn/

About use

1. Sứ mạng: Trường mở rộng cửa đón nhận mọi tầng lớp thanh niên và người lao động, cung cấp cho họ những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng cao, giúp họ tu dưỡng đạo đức, học tập suốt đời phù hợp với yêu cầu đời sống trong một xã hội công nghệ tiên tiến hội nhập quốc tế. 2. Tầm nhìn: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội (hcet) xây dựng và phát triển gắn chặt với nhu cầu và lợi ích của địa phương, của xã hội và sinh viên. Trường là nơi đào tạo cho sinh viên có cơ hội phát huy hết khả năng học tập, phấn đấu đạt được mục tiêu lao động, sáng tạo và thăng tiến của mình. Trường cung cấp các dịch vụ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước. 3. Các giá trị: Các giá trị quy tụ vào các mục tiêu cơ bản của chúng ta đối với sinh viên mà chúng ta phục vụ là: - Tự do sáng tạo: Trường cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ theo đuổi nghiêm túc, không mệt mỏi khát vọng học tập, sáng tạo, trao đổi tự do các tư tưởng học thuật, các ý tưởng tiến bộ phát triển kinh tế – xã hội đổi mới. - Tinh thần, trách nhiệm: Trường đào tạo những con người có tinh thần trách nhiệm cá nhân cao trong mọi công việc được giao phó, luôn luôn sáng tạo và tuân thủ luật pháp. - Tính cộng đồng: Tính cộng đồng là một giá trị của trường, nó là sự gắn kết cộng đồng, sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. - Liêm chính: Sự phát triển của nhà trường đòi hỏi tính liêm chính, chính trực, tôn trọng lẫn nhau, ngay thẳng, đồng cảm, luôn luôn làm điều tốt và tôn trọng lẽ phải. - Ý chí vươn lên: Toàn trường một ý chí vươn lên dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Private

- Establish No: 8021

- Establish dated: 20/12/2007

- Issued by: Bộ Giáo dục Đào tạo

- Register for education activities No: 255

- Issued dated: Updating

- Issued location: Updating

Occupations list

Construction works engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Electronic, telecommunication engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
English
Incomes
Fees
Opportunities
Korean
Incomes
Fees
Opportunities
Japanese
Incomes
Fees
Opportunities
French
Incomes
Fees
Opportunities
Computer Communication and network
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Số 247 Vũ Tông Phan, Khuong Trung ward, Thanh Xuan district, Ha Noi city

Code: CDD0140

Phone:

Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

Fax: Updating

Website: http://www.hcet.edu.vn/