Colleges

Cantho Technical Economic College

Information

Address: No. 9 Cach mang thang tam St, An Hoa ward, Ninh Kieu district, Can Tho city

Code: CDD5504

Phone:

Email: ktktct@ctec.edu.vn

Fax: 08402923821326

Website: http://www.ctec.edu.vn

About use

Sau 64 năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo được hàng vạn chuyên viên, kỹ thuật viên cho Thành phố Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là một môi trường lý tưởng cho đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng công nghệ, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng ĐBSCL và cả nước. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trong nhà trường với tổng số 201 CB-CN-VC, trong đó có 186 giảng viên/201; với hơn 131 có trình độ sau đại học; trong đó có 12 tiến sĩ, 32 nghiên cứu sinh, 128 giảng viên dạy giỏi các cấp và 03 nhà giáo ưu tú. Đồng thời, hàng năm, nhà trường luôn có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, giảng viên; bố trí, sắp xếp để giáo viên, giảng viên có cơ hội học tập nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy của nhà trường.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 4764/QĐ-BGD&ĐT-CCB

- Establish dated: 25/08/2004

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 364/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 18/10/2017

- Issued location: Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội

Occupations list

Plant protection
Incomes
Fees
Opportunities
Breeding
Incomes
Fees
Opportunities
Breeding- Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Fishery product processing and conservation
Incomes
Fees
Opportunities
Food processing and reservation engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Geophysical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
IT
Incomes
Fees
Opportunities
Food technology
Incomes
Fees
Opportunities
Legal services
Incomes
Fees
Opportunities
Veterinary service
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial and service business
Incomes
Fees
Opportunities
Import-Export business
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Administrative accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Aquaculture
Incomes
Fees
Opportunities
Super market Manager
Incomes
Fees
Opportunities
Environment and resources management
Incomes
Fees
Opportunities
Agriculture business and management
Incomes
Fees
Opportunities
Transportation management and logistics service
Incomes
Fees
Opportunities
Land management
Incomes
Fees
Opportunities
Travel
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: No. 9 Cach mang thang tam St, An Hoa ward, Ninh Kieu district, Can Tho city

Code: CDD5504

Phone:

Email: ktktct@ctec.edu.vn

Fax: 08402923821326

Website: http://www.ctec.edu.vn