Colleges

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương CCI

Information

Address: 331 Đường Ngô Gia Tự, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Code: 1903

Phone:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn

About use

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập ngày 10 tháng 05 năm 2005

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Private

- Establish No: 44/2005/QĐ - UBND

- Establish dated: 10/05/2005

- Issued by: UBND tỉnh Bắc Ninh

- Register for education activities No: 23/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 12/07/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Occupations list

Updating

Information

Address: 331 Đường Ngô Gia Tự, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province

Code: 1903

Phone:

Email: kinhbacedu@gmail.com

Fax: 02223874080

Website: tuyensinhcci24h.edu.vn