Colleges

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn

Information

Address: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Bong Son township, Hoai Nhon district, Binh Dinh province

Code: TCD3702

Phone:

Email: hoainhonvst@gmail.com

Fax: 02563661705

Website: HTTP://hoainhonvst.edu.vn

About use

trung cấp chính quy

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 1868/ QĐ-CTUBND

- Establish dated: 04/09/2008

- Issued by: UBND tỉnh Bình Định

- Register for education activities No: 04/CNĐKBS-SLĐTBXH

- Issued dated: 28/07/2012

- Issued location: Sở Lao Động TB & XH Bình Định

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Community service
Incomes
Fees
Opportunities
Metal cutting
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Fashion apparel
Incomes
Fees
Opportunities
Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Bong Son township, Hoai Nhon district, Binh Dinh province

Code: TCD3702

Phone:

Email: hoainhonvst@gmail.com

Fax: 02563661705

Website: HTTP://hoainhonvst.edu.vn