Colleges

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Information

Address: Trung Thanh commune, Pho Yen district, Thai Nguyen province

Code: CDT1208

Phone: 02083.866.025

Email: ttts.ietc@gmail.com

Fax: 02083.866.234

Website: ietc.edu.vn

About use

- Mã trường: + Hệ Trung cấp: CDT1208 + Hệ Cao đẳng: CXD - Địa chỉ: + Cơ sở 1: xã Trung Thành - TX. Phổ Yên - Thái Nguyên + Cơ sở 2: phường Cải Đan - TP. Sông Công - Thái Nguyên - Điện thoại: 02083.866.125; 0912.865.108 - Website: ietc.edu.vn; Email: ttts.ietc@gmail.com - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tiền thân là trường Trung học Xây dựng cơ bản, được thành lập ngày 30/10/1968. Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đó là một chặng đường lịch sử hết sức vẻ vang, đánh dấu những bước phát triển của nhà trường. Ngày 27/03/2006 trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Xây lắp điện, sau đó năm 2007 trường được đổi tên thành trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp như hiện nay.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 1533/QĐ-BGD&ĐT

- Establish dated: 27/03/2006

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 214/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 05/07/2017

- Issued location: Tổng cục Dạy nghề

Campus

Cơ sở I

Address: Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Phone: 0912.865.108

Email:

Fax:

Occupations list

Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Constructional engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Electric, electronic engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Garment and fashion design technology
Incomes
Fees
Opportunities
IT
Incomes
Fees
Opportunities
IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial and service business
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Administrative accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Constructional engineering technology
Incomes
Fees
Opportunities
Power transmission lines and substations of 110 KV or lower installation
Incomes
Fees
Opportunities
Power transmission lines and substations of 220 KV or higher installation
Incomes
Fees
Opportunities
Tourism English interpretation
Incomes
Fees
Opportunities
Business management
Incomes
Fees
Opportunities
Tourism management
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Power transmission lines and substations of 110 KV or lower operation management and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Power transmission lines and substations of 220 KV or higher operation management and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Office IT
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Civil and industrial constructional engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Power transmission line and station construction
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial and household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Household electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Electricity measure
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Trung Thanh commune, Pho Yen district, Thai Nguyen province

Code: CDT1208

Phone: 02083.866.025

Email: ttts.ietc@gmail.com

Fax: 02083.866.234

Website: ietc.edu.vn