Colleges

Trường Trung cấp Lý Tự Trọng

Information

Address: Cách ngã 3 Bắc Nghèn 300 mét, theo hướng Tỉnh lộ 7, Thien Loc commune, Can Loc district, Ha Tinh province

Code: TCD3003

Phone:

Email: tcnlytutrong@gmail.com

Fax: Updating

Website:

About use

Trường Trung cấp nghề Lý tự Trọng là cơ sở dạy nghề công lập trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Trường có quyền tự chủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có các chức năng: đào tạo nghề ở các trình độ: Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội; liên kết đào tạo ở các cấp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước, cung ứng lao động đi hợp tác nước ngoài, cung cấp thông tin, dự báo về thị trường lao động trong và ngoài nước; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội; giáo dục, huấn luyện kỹ năng mềm cho thanh niên;

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 790/QĐ-UBND

- Establish dated: 29/3/2013

- Issued by: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Register for education activities No: 02/2018/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 14/3/2018

- Issued location: Sở Lao động TBXH tỉnh Hà Tĩnh

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Community service
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Fashion apparel
Incomes
Fees
Opportunities
Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Fruit tree cultivation
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Cách ngã 3 Bắc Nghèn 300 mét, theo hướng Tỉnh lộ 7, Thien Loc commune, Can Loc district, Ha Tinh province

Code: TCD3003

Phone:

Email: tcnlytutrong@gmail.com

Fax: Updating

Website: