Colleges

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

Information

Address: Binh Hai commune, Binh Son district, Quang Ngai province

Code: CDT3501

Phone:

Email: cdkn@dungquat.edu.vn

Fax: 0255.3610588

Website: https://www.dungquat.edu.vn/

About use

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tiền thân là Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất được thành lập theo Quyết định số 843/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2009 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Dung Quất mà tiền thân là Trường Đào tạo nghề Dung Quất ra đời từ năm 2001 thuộc Ban quản lý Khu Công nghiệp Dung Quất, nay là Ban Quản lý KKT Dung Quất và đến nay trực thuộc Tổng Cục dạy nghề Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Qua hơn 8 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường không ngừng lớn mạnh phát triển cả về quy mô và chất lượng góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Dung Quất, cho tỉnh và khu vực Miền Trung. Đội ngũ CB-GV ngày càng trưởng thành, được đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và đạt chuẩn quy định. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật ở các cấp trình độ nghề có tác phong công nghiệp, có kiến thức và năng lực thực hành; liên kết đào tạo một số chuyên ngành đại học phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Dung Quất và Khu vực Miền Trung- Tây Nguyên. Mục tiêu của Trường là đào tạo chất lượng gắn với việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường. Qua 8 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất đạt quy mô đào tạo hàng năm 3000 học sinh-sinh viên nhiều ngành nghề, nhiều hệ khác nhau; đã giải quyết việc làm hơn 4000 lao động qua đào tạo tại Nhà trường cho các nhà máy, doanh nghiệp tại KKT Dung Quất, các KCN của tỉnh, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại những thời điểm khác nhau. Đầu năm 2006, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định đưa Trường vào danh sách các Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề được đầu tư tập trung bằng kinh phí dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010 (Quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2006); đồng thời được lựa chọn để đầu tư nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề tiếp cận với trình độ khu vực Đông Nam Á vào năm 2010 (Quyết định số 905/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2006). Tổ chức bộ máy Nhà trường hiện nay bao gồm 07 phòng chức năng, 05 Khoa nghề và 02 đơn vị trực thuộc với hơn 150 cán bộ, giáo viên, trong đó: 13 Thạc sĩ, gần 25 cán bộ, giáo viên đã và đang học các chuyên ngành kỹ thuật, quản lý. Quy mô đào tạo được mở rộng, số lượng ngành nghề được thay đổi theo định hướng xây dựng và phát triển KKT Dung Quất. Tổ chức đào tạo chất lượng gắn với việc làm, có sự gắn kết giữa đào tạo ở trường, thực tập tại doanh nghiệp và sử dụng nguồn lao động sau đào tạo; năng động, linh hoạt trong phương thức đào tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đào tạo; giải quyết nguồn lao động theo định hướng phát triển của Khu Kinh tế.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 843/QĐ-BLĐTBXH

- Establish dated: 03/7/2009

- Issued by: Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

- Register for education activities No: 24/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 25/10/2016

- Issued location: Tổng cục Dạy nghề

Occupations list

Mechanical equipment system maintenance
Incomes
Fees
Opportunities
Mechanical equipment fabrication
Incomes
Fees
Opportunities
Shipbuilding Technology
Incomes
Fees
Opportunities
Environment engineering
Incomes
Fees
Opportunities
IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Metal cutting
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Constructional engineering technology
Incomes
Fees
Opportunities
Mechanical equipment assembly
Incomes
Fees
Opportunities
Electrical equipment installation
Incomes
Fees
Opportunities
Oil refinery products analysis
Incomes
Fees
Opportunities
Database administration
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial automation
Incomes
Fees
Opportunities
Oil and gas processing equipment operation
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Binh Hai commune, Binh Son district, Quang Ngai province

Code: CDT3501

Phone:

Email: cdkn@dungquat.edu.vn

Fax: 0255.3610588

Website: https://www.dungquat.edu.vn/