Colleges

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước

Information

Address: 1428, Tan Dong ward, Dong Xoai district, Binh Phuoc province

Code: CDD4301

Phone: 02713.691.007

Email: phongtchc.cdnbp@gmail.com

Fax: 06513.691.007

Website: http://caodangbp.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng nghề Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước (Trước đây là Trường đào tạo nghề tỉnh Bình Phước ). Trường được thành lập vào năm 2003 theo quyết định số 01/2003/QĐ-UB ngày 14/01/2003 của UBND tỉnh Bình Phước, đến ngày 04/05/2007 trường được đổi tên thành Trường Trung Cấp Nghề Tôn Đức Thắng tỉnh Bình Phước theo quyết định số : 717/QĐ-UB ngày 04/05/2007 của UBND tỉnh Bình Phước, đến ngày 06/05/2015 trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Bình Phước theo quyết định số: 599/QĐ-LĐTBXH.

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 599/QĐ-LĐTBXH

- Establish dated: 06/05/2015

- Issued by: UBND Tỉnh Bình Phước

- Register for education activities No: Updating

- Issued dated: Updating

- Issued location: Updating

Campus

Cơ sở I

Address: KCN Chơn Thành, Phường Tân Đồng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Phone: 02713.691.007

Email: phongdaotao.cdnbp@gmail.com

Fax: 02713.691.006

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Mechanical engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 1428, Tan Dong ward, Dong Xoai district, Binh Phuoc province

Code: CDD4301

Phone: 02713.691.007

Email: phongtchc.cdnbp@gmail.com

Fax: 06513.691.007

Website: http://caodangbp.edu.vn