Colleges

Trường Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn

Information

Address: 347A Nguyễn Thượng Hiền, 11 ward, 10 district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0210

Phone:

Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

Fax: Updating

Website: www.dulichsaigon.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn được thành lập năm 1991, cung cấp cho sinh viên các chương trình đào tạo về Du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Đào tạo các bậc Cao đẳng các ngành: Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch. Bậc Trung cấp: Kỹ thuật chế biến món ăn & Quản trị Khách sạn.

- Management level: Government

- Management type: Private

- Establish No: Số 800/QĐ-LĐTBXH

- Establish dated: 28/06/2010

- Issued by: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Register for education activities No: 174/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Issued dated: 23/06/2016

- Issued location: Tổng cục dạy nghề

Occupations list

Tour guide
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Travel management
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 347A Nguyễn Thượng Hiền, 11 ward, 10 district, Ho Chi Minh city

Code: CDD0210

Phone:

Email: tuvantuyensinh.dlsg@gmail.com

Fax: Updating

Website: www.dulichsaigon.edu.vn