Colleges

Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành

Information

Address: 27A NGUYỄN OANH, 17 ward, Go Vap district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0245

Phone: 02862712464

Email: nguyentatthanhtc@gmail.com

Fax: Updating

Website: www.tcntt.edu.vn

About use

Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành là Trường trực thược Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM. Nằm trong hệ thống giáo dục Nguyễn Tất Thành bao gồm: Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Đại học Nguyễn Tất Thành. Bao gồm 18 ngành, nghề đào tạo trung cấp và sơ cấp. Đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có những bằng cấp khác đều có thể tham gia học tập tại Hệ thống đào tạo Nguyễn Tất Thành, đảm bảo việc học liên tục từ trung cấp đến cao đẳng và đại học với thời gian ngắn nhất.

- Management level: Government

- Management type: Private

- Establish No: 4558/QĐ-UBND

- Establish dated: 11/09/2014

- Issued by: Ủy ban nhân dân Thành phối Hồ Chí Minh

- Register for education activities No: 77/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 09/10/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM

Campus

Cơ sở I

Address: 7 ngách 8/11, Đường Lê Quang Đạo, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 02422105888

Email: tcn.asean@gmail.com

Fax:

Occupations list

Electronic, telecommunication engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Garment and fashion design technology
Incomes
Fees
Opportunities
Traditional medicine doctor
Incomes
Fees
Opportunities
Telecommunications business
Incomes
Fees
Opportunities
Commercial and service business
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Thermal electricity
Incomes
Fees
Opportunities
Urban residential quarter management
Incomes
Fees
Opportunities
Travel
Incomes
Fees
Opportunities
Computer network administration
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Modelling and beauty care
Incomes
Fees
Opportunities
Civil and industrial constructional engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Physician
Incomes
Fees
Opportunities
Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial and household electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 27A NGUYỄN OANH, 17 ward, Go Vap district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0245

Phone: 02862712464

Email: nguyentatthanhtc@gmail.com

Fax: Updating

Website: www.tcntt.edu.vn