Colleges

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Information

Address: 514 Lê Quang Định, 1 ward, Go Vap district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0235

Phone:

Email: tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn

Fax: 02835885751

Website: www.tonghoptphcm.edu.vn

About use

Đào tạo các ngành: Kỹ thuật phục hình răng (Răng - Hàm - Mặt), Thú y - Chăn nuôi, Dược, Điều dưỡng, Y sĩ Y học cổ truyền, Y sĩ đa khoa, Kỹ thuật chế biến món ăn, Du lịch, Thư ký văn phòng, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Pháp luật, Công nghệ thông tin, Xây dụng dân dụng và công nghiệp, Kế toán.

- Management level: Government

- Management type: Private

- Establish No: 6000/QĐ-UBND

- Establish dated: 31/12/2010

- Issued by: UBND TP. Hồ Chí Minh

- Register for education activities No: 63/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 17/08/2017

- Issued location: Sở LĐTB-XH Tp.HCM

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Ecological travel
Incomes
Fees
Opportunities
Traditional medicine doctor
Incomes
Fees
Opportunities
Legal services
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Cooking technique
Incomes
Fees
Opportunities
Prosthodontics technology
Incomes
Fees
Opportunities
Small and medium enterprise adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Veterinary
Incomes
Fees
Opportunities
Office secretary
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Civil and industrial constructional engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Traditional physician
Incomes
Fees
Opportunities
Physician
Incomes
Fees
Opportunities
Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 514 Lê Quang Định, 1 ward, Go Vap district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0235

Phone:

Email: tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn

Fax: 02835885751

Website: www.tonghoptphcm.edu.vn