Colleges

Trường Trung cấp Phương Nam

Information

Address: 23 25 Nguyễn Văn Vịnh, Hiep Tan ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0246

Phone:

Email: 0218@moet.edu.vn

Fax: 02839616626

Website: www.phuongnam et.edu.vn

About use

Trường Trung cấp Phương Nam là điểm đến và môi trường rèn luyện cho tất cả các cá nhân muốn học tập, nâng cao và mở rộng văn hóa, ngoại ngữ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển trí tuệ, phát triển cá nhân và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em và các ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, quản trị và quản lý để tham gia thị trường lao động khu vực và toàn cầu.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Private

- Establish No: 211/2003/QĐ-UBND

- Establish dated: 25/09/2003

- Issued by: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Register for education activities No: 21/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 30/06/2017

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM

Occupations list

Traditional medicine doctor
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Land management
Incomes
Fees
Opportunities
Hotel management
Incomes
Fees
Opportunities
Travel management
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
English
Incomes
Fees
Opportunities
Geodetics – Geography – Cadastre
Incomes
Fees
Opportunities
Nursing
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 23 25 Nguyễn Văn Vịnh, Hiep Tan ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Code: TCD0246

Phone:

Email: 0218@moet.edu.vn

Fax: 02839616626

Website: www.phuongnam et.edu.vn