Colleges

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Information

Address: Số 64, Đường Đình Hương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Dong Cuong ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province

Code: CDCNTH1

Phone:

Email: thvci.edu@gmail.com

Fax: 02373.962.900

Website: www.thanhhoavci.edu.vn

About use

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 1985/QĐ-BLĐTBXH

- Establish dated: 29/12/2006

- Issued by: Bộ Lao Động -Thương Binh Và Xã Hội

- Register for education activities No: 109/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Issued dated: 02/06/2017

- Issued location: Số 64, Đường Đình Hương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Metal cutting
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Fashion apparel
Incomes
Fees
Opportunities
Machine tool cold repair
Incomes
Fees
Opportunities
Vocational pedagogy
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Số 64, Đường Đình Hương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Dong Cuong ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province

Code: CDCNTH1

Phone:

Email: thvci.edu@gmail.com

Fax: 02373.962.900

Website: www.thanhhoavci.edu.vn