Colleges

HANOI COLLEGE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

Information

Address: Trụ sở chính: Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi city

Code: CDT0134

Phone: 0869969396 / 0869969396

Email: trungtamhoptacdaotao1358@gmail.com

Fax: 02435562956

Website: http://www.hiec.edu.vn

About use

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (Hanoi College of Industrial Economics), trường Công lập thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là trường Trung cấp nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nặng được thành lập từ ngày 07/08/1961 theo quyết định số 319/BCNg của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Trường cung cấp các khóa đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn các ngành/nghề thuộc lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Dịch vụ pháp lý, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, May thời trang, Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn, Bán hàng, ...

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 1206/QĐ-BGD&ĐT

- Establish dated: 14/03/2006

- Issued by: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Register for education activities No: 133/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Issued dated: 26/11/2019

- Issued location: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Campus

Cơ sở I

Address: 106 Tả Thanh Oai, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi city

Phone: 0869969396

Email: trungtamhoptacdaotao1358@gmail.com

Fax:

Cơ sở II

Address: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi city

Phone: 0869969396

Email: trungtamhoptacdaotao1358@gmail.com

Fax: 02435562956

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Legal services
Incomes
Fees
Opportunities
Auditing
Incomes
Fees
Opportunities
Accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Logistics
Incomes
Fees
Opportunities
Marketing
Incomes
Fees
Opportunities
Fashion apparel
Incomes
Fees
Opportunities
Labour, wages and social insurance management
Incomes
Fees
Opportunities
Supermarket management
Incomes
Fees
Opportunities
Travel
Incomes
Fees
Opportunities
Business adminstration
Incomes
Fees
Opportunities
Computer network administration
Incomes
Fees
Opportunities
Restaurant and hotel operation
Incomes
Fees
Opportunities
Office management
Incomes
Fees
Opportunities
Fashion design
Incomes
Fees
Opportunities
E-commerce
Incomes
Fees
Opportunities
Applied informatics
Incomes
Fees
Opportunities
Finance – Banking
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Multimedia graphic
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: Trụ sở chính: Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi city

Code: CDT0134

Phone: 0869969396 / 0869969396

Email: trungtamhoptacdaotao1358@gmail.com

Fax: 02435562956

Website: http://www.hiec.edu.vn