Colleges

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiểu Cần

Information

Address: 201/3 Quốc lộ 60. Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Tieu Can township, Tieu Can district, Tra Vinh province

Code: GDTXTC1

Phone:

Email: ttgdtxdntieucan@gmail.com

Fax: Updating

Website: edu.viettel.vn/giaoducthuongxuyentieucan

About use

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tiểu Cần là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần; là cơ sở đào tạo văn hóa và nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn.

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Public

- Establish No: 816/QĐ-UBND

- Establish dated: 12/4/2016

- Issued by: UBND Tỉnh Trà Vinh

- Register for education activities No: 1094/CNĐKHĐ-LĐTBXH

- Issued dated: 27/7/2016

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Trà Vinh

Occupations list

Updating

Information

Address: 201/3 Quốc lộ 60. Khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Tieu Can township, Tieu Can district, Tra Vinh province

Code: GDTXTC1

Phone:

Email: ttgdtxdntieucan@gmail.com

Fax: Updating

Website: edu.viettel.vn/giaoducthuongxuyentieucan