Colleges

Trường Trung cấp Miền Tây

Information

Address: 130C-130D Nguyễn Văn Cừ Nối dài, An Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city

Code: TCD5509

Phone:

Email: trungcapmientay@gmail.com

Fax: Updating

Website: www.mtpc.edu.vn

About use

- Cấp quản lý: Region

- Management type: Private

- Establish No: 3096/QĐ-UBND

- Establish dated: 15/11/2010

- Issued by: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

- Register for education activities No: 2135/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Issued dated: 21/8/2018

- Issued location: Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội thành phố Cần Thơ

Occupations list

Updating

Information

Address: 130C-130D Nguyễn Văn Cừ Nối dài, An Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city

Code: TCD5509

Phone:

Email: trungcapmientay@gmail.com

Fax: Updating

Website: www.mtpc.edu.vn