Colleges

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Information

Address: 131 Thái Thịnh, Thinh Quang ward, Dong Da district, Ha Noi city

Code: CDD0101

Phone:

Email: tuyensinh.hnivc@gmal.com

Fax: 02438533523

Website: http://www.hnivc.edu.vn/

About use

Trường Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội được thành lập năm 1974. Trường hiện có 4 hệ đào tạo, 20 ngành nghề đào tạo với hơn 3500 sinh viên và hơn 200 cán bộ, giáo viên

- Management level: Government

- Management type: Public

- Establish No: 1984/QĐ-LĐTBXH

- Establish dated: 29/12/2006

- Issued by: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Register for education activities No: 153/2017/GCNÐKHÐ-TCDN

- Issued dated: 20/06/2017

- Issued location: Tổng cục Dạy nghề

Occupations list

IT (software application)
Incomes
Fees
Opportunities
Automobile production engineering
Incomes
Fees
Opportunities
Mechatronics
Incomes
Fees
Opportunities
Metal cutting
Incomes
Fees
Opportunities
Welding
Incomes
Fees
Opportunities
Corporate accounting
Incomes
Fees
Opportunities
Air-condition and climate technology
Incomes
Fees
Opportunities
Computer repair and installation technique
Incomes
Fees
Opportunities
Refrigeration equipment assembly
Incomes
Fees
Opportunities
Cold fabrication
Incomes
Fees
Opportunities
Computer network administration
Incomes
Fees
Opportunities
Graphic design
Incomes
Fees
Opportunities
E-commerce
Incomes
Fees
Opportunities
Office IT
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial automation
Incomes
Fees
Opportunities
Refrigeration equipment operation and repair
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electrics
Incomes
Fees
Opportunities
Industrial electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Household electronics
Incomes
Fees
Opportunities
Updating

Information

Address: 131 Thái Thịnh, Thinh Quang ward, Dong Da district, Ha Noi city

Code: CDD0101

Phone:

Email: tuyensinh.hnivc@gmal.com

Fax: 02438533523

Website: http://www.hnivc.edu.vn/