Hình ảnh

Hình ảnh Hội giảng Nhà giáo GDNN các cấp
Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Hình ảnh kết nối doanh nghiệp trong GDNN
Ảnh kết nối doanh nghiệp

Ảnh kết nối doanh nghiệp

Hình ảnh Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest 2019

Ngày Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest 2019