Hình ảnh

2. Hình ảnh các gian khởi nghiệp của học sinh, sinh viên 1. Lãnh đạo Tổng cục GDNN, lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ, lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội ấn nút khai mạc Techfest 2019 2. Hình ảnh các gian khởi nghiệp của học sinh, sinh viên 2. Hình ảnh các gian khởi nghiệp của học sinh, sinh viên 2. Hình ảnh các gian khởi nghiệp của học sinh, sinh viên
Ngày Hội nghị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest 2019