Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổng kết năm 2019, phương hướng, kế hoạch năm 2020

Chiều ngày 09/1/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tổng kết chương trình công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020. Tới dự Hội nghị Tổng kết có ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Đào Trọng Thi, nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;  bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tập thể lãnh đạo Tổng cục, lãnh các Vụ, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ; Lãnh đạo Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam, GIZ; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

                                                                          Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trình bày tóm tắt báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020. Về kết quả công tác năm 2019, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tích cực, chủ động tham gia chuẩn bị nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp tại các dự án Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ Luật lao động sửa đổi; chủ trì xây dựng các cấp có thẩm quyền ban hành 37 văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thành công Diễn đàn Quốc gia “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”, diễn đàn quốc gia đầu tiên về kỹ năng lao động  do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham gia của trên 1.500 đại biểu, sau diễn đàn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tham mưu cho Bộ trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị “Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”; Lần đầu tiên dành Huy chương Bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới. Tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 tại Kazan, Liên Bang Nga, Đoàn Việt Nam tham dự với số lượng nghề thi nhiều nhất và đạt 01 Huy chương Bạc và 08 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, xếp thứ 22/63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; Tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2019, Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất năm 2019. Công tác tuyển sinh GDNN tiếp tục khởi sắc, đạt 103,5% so với kế hoạch năm với 2.338 nghìn người, trong đó 568 nghìn người vào TC, CĐ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tuyển sinh GDNN đạt vượt chỉ tiêu đề ra với tín hiệu tích cực thể hiện số lượng tốt nghiệp THCS vào học trung cấp ngày một tăng lên. Tuyển sinh gắn với tuyển dụng, tạo việc làm bền vững.

                                                                                  Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị

Năm 2019, hoạt động gắn kết với doanh nghiệp đã đi vào chiều sâu với nội dung hợp tác phong phú, được triển khai đồng bộ ở cấp trung ương, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp ngày càng quan tâm, hợp tác và tham gia sâu vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung và phương thức phong phú, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu biết đầy đủ hơn về giáo dục nghề nghiệp, tiếp cận và tham gia giáo dục nghề nghiệp. Công tác đào tạo chất lượng cao tiếp tục được triển khai tích cực, bước đầu đạt kết quả. Năm 2019 đánh dấu sự triển khai thành công đào tạo thí điểm 12 chương trình đào tạo chuyển giao từ Úc, đang triển khai đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức,...Chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, trong đó cần kể tới đội ngũ giáo viên chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu đào tạo các chương trình chất lượng cao chuyển giao từ Đức, Úc. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai bám sát yêu cầu thực tiễn, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, các mục tiêu phát triển nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp năm 2019 được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu với nhiều đối tác có uy tín,...

       Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân trao cờ của Bộ cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết, ông Lê Quân, thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành giáo dục nghề nghiệp trong năm 2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được Bộ trao cờ là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong năm 2020, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đẩy mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm với 3 giải pháp đột phá. Riêng đối với công tác cải cách hành chính cần tiếp tục đẩy mạnh, rà soát các thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, tăng cường hậu kiểm trong đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục. Đẩy mạnh tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  gắn với trách nhiệm giải trình, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thực thi pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy.

                Bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết, các đại biểu tham dự đã cho nhiều ý kiến về tình hình công tác của Tổng cục trong năm 2019. Bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được mang tính toàn diện năm 2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, kết quả cho thấy năng lực quản lý nhà nước về GDNN đã được nâng lên. Ông Dương Đức Lân, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam bày tỏ sự vui mừng về những kết quả đạt được trong năm 2019 của giáo dục nghề nghiệp, cho thấy công tác giáo dục nghề nghiệp trong nhiều năm qua đã được triển khai đúng hướng trong thời gian qua. Trong năm 2020, Tổng cục cần triển khai, đẩy mạnh các giải pháp để nâng tầm kỹ năng cho người lao động, đưa hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đi vào chiều sâu, hiệu quả, đặc biệt là triển khai tích cực thí điểm mô hình hội đồng kỹ năng nghề. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao công tác thanh tra giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục năm 2019, công tác phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng được triển khai tích cực. Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội cho rằng thành công năm 2019 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thể hiện ở nhiều mặt, trong đó có tác động chuyển biến về xã hội, học sinh, phụ huynh, người dân và doanh nghiệp đã quan tâm về giáo dục nghề nghiệp. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đầu vào với điểm chuẩn cao. Doanh nghiệp đã chủ động tìm đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín.

                                                                                                                                   Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, trong năm 2020, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Tổng cục cần phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011 -2020. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa trong đào tạo, xây dựng định mức kinh tế - xã hội, chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Hoàn thiện hệ thống văn bản trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Công tác truyền thông cần tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung và phương thức đa dạng tạo sức lan tỏa trong xã hội. Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 là nhiệm vụ hế sức quan trọng, đòi hỏi sự hỗ trợ tối đa của đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, nhà khoa học,..

                                                                                                                                                                                                                           VP TCGDNN