Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Triển khai các hoạt động của Hội đồng Kỹ năng nghề lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 25/02/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tổ chức Hội thảo bàn về triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực nông nghiệp. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Valentina Barcucci, Phó Giám đốc ILO Việt Nam, ông Paul Comyn, chuyên gia cao cấp về kỹ năng, Ban chính sách việc làm thuộc ILO Genever, đại diện ILO tại Hà Nội; đại diện Viện Chính sách và Phát triển NNNT, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hiệp hội Khoa học – Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam; Hiệu trưởng các trường: Học viện nông nghiệp Việt Nam, Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Cao đẳng nghề Đà Lạt, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Thủy sản.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, ông Paul Comyn, chuyên gia cao cấp về kỹ năng, Ban chính sách việc làm thuộc ILO Genever đã chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển hội đồng kỹ năng ngành. Về căn bản, giữa các quốc gia khác nhau, cách tiếp cận ngành trong phát triển kỹ năng có sự khác nhau về phạm vị hoạt động, cơ cấu, vai trò, trách nhiệm, thành viên tham dự, cơ chế tài chính. Theo kinh nghiệm quốc tế, cách tiếp cận theo ngành có thể hữu ích đối với việc phân tích thị trường lao động, đánh giá các nhu cầu kỹ năng hiện tại và tương lai; tư vấn chính sách về giáo dục nghề nghiệp, phát triển chuẩn kỹ năng nghề, trình độ và chương trình, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ cho người lao động và người sử dụng lao động,…

Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe báo cáo tóm tắt về bản dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp trong năm 2020 được Ban đại diện lâm thời Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp soạn thảo. Nội dung bản kế hoạch được chia theo 5 nhóm nhiệm vụ, bao gồm: Cung cấp số liệu và thông tin cập nhật về mặt kỹ năng; Cung cấp góp ý về mặt kỹ thuật cho việc xây dựng chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, giáo trình đào tạo tại doanh nghiệp, cũng như các hướng phát triển nghề nghiệp của ngành; Vận động và tham gia đóng góp vào cải tiến trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; theo dõi và đánh giá; các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh của Hội đồng. Các đại biểu đều cho rằng dự thảo kế hoạch có nội dung phù hợp. Tuy nhiên, các hoạt động trong kế hoạch cần được tinh gọn, thể hiện được thứ tự ưu tiên trong triển khai thực hiện và tập trung trước hết vào hoàn thiện chính sách liên quan đến kỹ năng của lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, hoàn thiện một số bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn kết thúc trong năm nay. Một số ý kiến băn khoăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cần được làm rõ ở một số nội dung như: Ai sẽ thực hiện kế hoạch; sự phối hợp giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như thế nào; Cơ cấu tổ chức của Hội đồng kỹ năng nghề chưa được kiện toàn, cơ chế và nguồn lực tài chính để duy trì các hoạt động.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề đánh giá cao ý kiến chia sẻ của chuyên gia ILO về những kinh nghiệm quốc tế đã triển khai thành công mô hình Hội đồng kỹ năng nghề. Kỹ năng nghề có vai trò quan trọng để tăng năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy phát triển các bộ tiêu chuẩn Kỹ năng nghề ngành nông nghiệp là hoạt động cần thiết. Hy vọng chuyên gia ILO tiếp tục đồng hành tư vấn và hỗ trợ để Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp triển khai các hoạt động đạt hiệu quả trong năm 2020.

                                                                                                                                                                                                                   VP TCGDNN