Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nâng cao chất lượng lao động ngành Xây dựng

Sáng ngày 27/02/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục nghề nghiệp. Tham dự Lễ ký kết có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Kỹ năng nghề, Đào tạo chính quy, Vụ Đào tạo thường xuyên, Nhà giáo, Học sinh, sinh viên và Văn phòng thuộc Tổng cục; Về phía Tập đoàn xây dựng Hòa Bình có ông Lê Viết Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các ban của Tập đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Cục Việc làm, Cục An toàn lao động, Cục quản lý lao động ngoài nước; ông Jurgen Hartwig, Giám đốc chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công trình đô thị, Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thuộc Bộ Xây dựng; đại diện phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Lễ ký kết

Hai bên thống nhất hợp tác để phát triển nguồn nhân lực trực tiếp phục vụ cho Tập đoàn nói riêng và ngành xây dựng nói chung góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam trên trường quốc tế. Trước mắt tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ nâng cao năng lực chuỗi công nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên liệu, vật tư xây dựng và năng lực xây lắp nhằm phát triển ngành xây dựng thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phát biểu tại Lễ Ký kết

Về nội dung hợp tác, hai bên tăng cường phối hợp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách giáo dục nghề nghiệp; phát triển kỹ năng nghề lĩnh vực xây dựng, các ngành nghề bổ trợ và trong chuỗi cung ứng liên quan; xác định nhu cầu nhân lực của tập đoàn, của ngành xây dựng; phát triển các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trên cơ sở xác định danh mục ngành nghề lĩnh vực xây dựng; xây dựng các chuẩn đào tạo, chương trình đào tạo, các công cụ đánh giá đáp ứng nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp của Tập đoàn; tham gia vào quá trình đánh giá người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, hỗ trợ học sinh, sinh viên thực hành, thực tập trong doanh nghiệp và tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có lĩnh vực xây dựng; phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực liên quan, thu hút người lao động đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, tham dự các Kỳ thi tay nghề ASEAN, Châu Á và thế giới đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng; Thúc đẩy xây dựng Hội đồng kỹ năng nghề trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực liên quan khác; Hợp tác đào tạo cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp và trong lĩnh vực xây dựng khác; Hợp tác thúc đẩy công tác truyền thông về phát triển kỹ năng nghề và giáo dục nghề nghiệp.

Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng và Chủ tịch Lê Viết Hải cùng ký thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam từ đó góp phần nâng cao chất lượng kỹ năng người lao động, tăng cường nguồn lực và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập và từng bước kiện toàn Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững, việc thành lập tổ công tác là dấu mốc quan trọng thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong năm 2020, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp tiếp tục là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có nhiều thành công trong lĩnh vực xây dựng với một ước vọng vươn xa ra thị trường thế giới. Điều này đòi hỏi Tập đoàn cần có lực lượng lao động có kỹ năng tay nghề cao, sức khỏe tốt và hội nhập quốc tế. Với tinh thần hợp tác, hai bên đã bàn bàn kỹ lưỡng và đi đến thống nhất ký thỏa thuận hợp tác với 8 lĩnh vực lớn của ngành giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là hoạt động gắn kết giữa Tập đoàn Hòa Bình với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng, công tác thi tay nghề quốc gia, tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN, Châu Á và Thế giới đối với một số nghề lĩnh vực xây dựng. Hy vọng thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lễ ký

Tại Lễ ký kết, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình đánh giá cao Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, góp phần gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực về xây dựng trước mắt của tập đoàn và sau đó là nhu cầu nhân lực ngành xây dựng. Hiện nay, đội ngũ lao động của tập đoàn đã được cải thiện, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngành xây dựng thế giới thì cần phải nâng cao kỹ năng tay nghề cho đội ngũ lao động lĩnh vực xây dựng, để từ đó phát đưa xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngay sau Lễ ký kết, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã họp bàn các nội dung các hoạt động cụ thể để triển khai nội dung trong Bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Trong đó hai bên cùng thống nhất triển khai các hoạt động về tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; truyền thông; hợp tác đào tạo cán bộ quản lý và tham gia Ban tổ chức các hoạt động thi Kỹ năng nghề Quốc gia. Phí Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu thành lập trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia ngành xây dựng.

                                                                                                                                                                                                                                                         VP TCGDNN