Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an sinh xã hội

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng công tác chuyên môn, từ nhiều tuần nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên chức họp trực tuyến qua Hệ thống điều hành trực tuyến của Bộ với 7 điểm cầu tham dự là Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng một số đơn vị.

Mời quý vị theo dõi tại đây