Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Yên Bái với công tác phân luồng học sinh ngay từ phổ thông

Phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Trong những năm qua, công tác phân luồng học sinh tại tỉnh Yên Bái đã tạo cơ hội thuận lợi cho mỗi thanh thiếu niên được phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Qua đó, công tác đào tạo nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở GD&ĐT Yên Bái và Sở LĐ-TB&XH Yên Bái vừa tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh - việc làm trên địa bàn huyện Lục Yên ngày 6/6/2020. Ảnh: Nguyễn Huy

Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước liên quan đến phân luồng học sinh sau giáo dục THCS, THPT đã được cụ thể hóa trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Đối với tỉnh Yên Bái, thực hiện Quyết định số 522 ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án trên địa bàn tỉnh.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; năm 2019 chính thức chỉ tiêu phân luồng học sinh được đưa vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái.

 

Với các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia, đặc biệt có sự vào cuộc, sự đồng hành của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương, các trường ĐH, các cơ sở GDNN trong và ngoài tỉnh; năm 2019, tỷ lệ HS sau TN THCS vào học cấp THPT đạt 70%, HS vào học trung cấp, học nghề đạt 20%; tỷ lệ HS sau TN THPT vào học ĐH đạt 26%,  HS vào học CĐ, TC, học nghề đạt 40% HS.

                           Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh - việc làm trên địa bàn huyện Lục Yên, kết thúc chương trình tư vấn năm 2020. Ảnh: Nguyễn Huy

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và việc làm năm 2020 là một trong các hoạt động truyền thông nhằm giúp cho các em học sinh được thông tin về công tác tuyển sinh đại học, GDNN năm 2020; chính sách đối với người học, xu hướng phát triển ngành, nghề, thông tin về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực của tỉnh Yên Bái.

Đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu, tư vấn trực tiếp, đầy đủ đến các em học sinh về tiềm năng, thế mạnh, ngành nghề, qui mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, cơ hội việc làm…giúp  học sinh lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Ngày hội năm nay đã thiết lập, củng cố thêm mối quan hệ giữa các đơn vị tham gia tư vấn với các trường THCS, THPT, cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh trong việc hỗ trợ, giúp đỡ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông cũng như công tác tuyển sinh trong những năm tiếp theo.

Tóm lại, việc lựa chọn ngành nghề là việc rất quan trọng, vì đó là yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công của các em trong tương lai. Nếu chọn sai nghề sẽ không phát huy được hết năng lực, tố chất của mình trong công việc, giảm năng suất và hiệu quả lao động, tốn kém thời gian, tiền bạ, công sức thậm chí phải trả những cái giá rất đắt.

 

                                                                                                                                                                                                    Hòa Vũ - Minh Hải/nguoilambao.vn