Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Kỹ năng làm việc thực tế quan trọng hơn bằng cấp

Hôm qua (25/6), tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo báo cáo giữa kỳ của dự án “Giáo dục nghề nghiệp thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

                                                                                                                              Mời quý vị theo dõi tại đây