Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về phương án sắp xếp các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Chiều ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã làm việc với UBND Thành phố Hà Nội về phương án sắp xếp các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc có ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng thuộc Tổng cục. Về phía UBND Thành phố Hà Nội có đại diện lãnh đạo các sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội Vụ và một số cán bộ các phòng ban thuộc hai Sở.

                                                                                                                               Các đại biểu dự họp

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của UBND Thành phố Hà Nội đã trình bày những nội dung chính của dự thảo Đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc UBND Thành phố. Hiện nay, thành phố có 21 trường cao đẳng, trung cấp, trong đó có 10 trường trung cấp, 11 trường cao đẳng. Các lĩnh vực đào tạo bao gồm: văn hóa, nghệ thuật; Y tế; cơ khí, động lực, điện, điện tử và công nghệ thông tin; nông nghiệp; xây dựng, kinh tế; du lịch, kinh tế - tài chính (đối với các trường cao đẳng); Nấu ăn, du lịch, may thời trang; kinh tế; xây dựng (đối với các trường trung cấp). Đánh giá chung, Đề án sắp xếp được xây dựng trên mục tiêu, phương pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề án đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong thời gian dài dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí cụ thể về quy mô tuyển sinh, đào tạo, vị trí địa lý, khoảng cách giữa các trường, vấn đề giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp, sự tự chủ cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phương án sắp xếp các trường trung cấp, cao đẳng trên thuộc thành phố sẽ làm giảm đầu mối từ 21 đơn vị thành 10 đơn vị là các trường cao đẳng (giảm 52,4%).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhận mạnh việc sáp nhập, giải thể, nâng cấp các trường trung cấp, cao đẳng đã được thực hiện mạnh mẽ và là trách nhiệm của Bộ, ngành, các địa phương. Về căn bản phải bám sát mục tiêu và phương pháp của tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW nhưng khi triển khai thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương có sự khác nhau, tùy theo từng điều kiện và yêu cầu thực tiễn. Việc sáp nhập cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, trước hết là tính đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lĩnh vực ngành nghề đào tạo. Vì vậy, vấn đề sáp nhập, giải thể, nâng cấp các trường cần được bàn kỹ lưỡng và có lộ trình thực hiện từng bước.

Về Đề án sáp nhập, UBND thành phố đã chuẩn bị khá kỹ thể hiện trách nhiệm của UBND thành phố. Tổng cục trưởng đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, cân nhắc thêm về phương án sắp xếp các trường. Trước hết cần bám sát mục tiêu, phương pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW, gần đây là Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng về về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Sáp nhập phải đảm bảo bài toán quy mô tuyển sinh, đào tạo trong giai đoạn trước mắt và giai đoạn những năm tiếp theo. Xác định các tiêu chí sáp nhập các trường dựa vào thực tiễn và các quy định hiện hành, khi thực hiện cần có lộ trình từng bước, thực hiện thận trọng có đánh giá rút kinh nghiệp, việc sáp nhập không chỉ là vấn đề giảm các đầu mối cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó thẩm quyền phê duyệt sáp nhập cũng phải được làm rõ trong đề án.

                                                                                                                                                                                                                         VP TCGDNN