Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Doanh nghiệp đang và sẽ thiếu nhân lực chất lượng cao: Cơ hội thuộc về ai ?

                                                                             Doanh nghiệp đang và sẽ thiếu nhân lực chất lượng cao: Cơ hội thuộc về ai ?

Doanh nghiệp đang và sẽ thiếu nhân lực chất lượng cao: Cơ hội thuộc về ai ? (14/8/2020)

                                                                                                                                Mời quý vị theo dõi tại đây

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến cuộc sống của người dân đảo lộn trên nhiều khía cạnh – thị trường lao động cũng có nhiều biến động. Sự khác biệt đó đang thể hiện rõ như thế nào? Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành, nghề nào đang có nhu cầu nhân lực cao nhất? Đâu là giải pháp cho bài toán thiếu hụt lao động – cả về chất và lượng, trong một số ngành, nghề cụ thể?
Bàn luận về vấn đề này, khách mời là bà Ngô Thị Ngọc Lan – Giám đốc khu vực miền Bắc, Navigos Search, tập đoàn Navigos.