Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Học nghề ngắn hạn, 134 nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo

 Giai đoạn từ năm 2016-2019 đã có 4,9 triệu lao động nông thôn được học nghề. Trong đó, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề đạt hơn 81% và trên 134 nghìn hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo (chiếm 24% tổng số người thuộc hộ nghèo tham gia học nghề). Những con số này cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bộ mặt nông thôn và đời sống người lao động đã có nhiều thay đổi sau khi tham gia các khóa học nghề ngắn hạn.

Học nghề ngắn hạn, 134 nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo

                                                                                                                            Mời quý vị theo dõi tại đây