Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Đảm bảo quyền lợi cho người học

Nhằm tạo diễn đàn để HSSV bày tỏ những suy nghĩ, thắc mắc, những tâm tư, nguyện vọng trong việc học tập và sinh hoạt đối với Nhà trường, tăng cường trách nhiệm của HSSV trong quá trình học tập, cùng với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, HueIC đã tổ chức chương trình Đối thoại trực tiếp giữa học sinh, sinh viên (HSSV) với Lãnh đạo Trường và các khoa năm học 2020 – 2021.

Tại các chương trình đối thoại cấp khoa và cấp trường, đã có 107 câu hỏi, đề xuất của người học được nêu ra trong, tập trung vào 4 vấn đề chính: Chế độ chính sách; Chuyên môn đào tạo; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Đoàn, Hội, CLB, Đội, Nhóm; Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt.

                                              Trước khi đối thoại cấp Trường, HueIC đã triển khai 8 chương trình đối thoại trực tiếp giữa người học với Lãnh đạo các khoa

Các ý kiến của HSSV đều được đại diện các Khoa,  Phòng, Trung tâm, Ban giám hiệu Trường giải đáp, ghi nhận cụ thể. Thông qua các chương trình đối thoại, người học được nêu những ý kiến của mình; là cơ hội để Nhà trường lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của người học, khắc phục phục những vấn đề còn tồn tại, phát huy những lợi thế để công tác đào tạo, phục vụ HSSV được tốt hơn.

Bên cạnh các chương trình đối thoại trực tiếp được tổ chức định kỳ hằng năm, HueIC còn triển khai các kênh tiếp nhận các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của người học về các công tác tổ chức đào tạo, các hoạt động hỗ trợ cho người học như fanpage, zalo, bộ phận văn phòng một cửa… để ghi nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người học tốt nhất.

Năm 2021, HueIC triển khai tuyển sinh và dự kiến tổ chức đào tạo 21 ngành bậc Cao đẳng và 13 ngành bậc Trung cấp. Đối tượng tuyển sinh trên toàn quốc. Trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương. Với phương châm: Thực học, Thực hành – Vững khởi nghiệp, Sáng tương lai; Nhà trường cam kết đảm bảo quyền lợi của người học trong quá trình học tập tại Trường, đồng thời giới thiệu việc làm cho người học đúng chuyên ngành trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.