Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

96% sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay

Ngày 17/4, Trường CĐ Nghề Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết toàn diện với doanh nghiệp, cùng đào tạo và đảm bảo việc làm cho sinh viên. Tham dự sự kiện có ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

96% sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay - 1

                                                                                      Trường CĐ Nghề Đà Nẵng ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp.

Tại sự kiện, Hiệu trưởng Hồ Viết Hà đại diện ký kết hợp tác đào tạo với 30 doanh nghiệp có 4.000 vị trí tuyển dụng lao động; đảm bảo sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo nghề ra trường có việc làm ngay.

96% sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay - 2

                                                                Các doanh nghiệp mở xưởng thực hành và đưa kỹ sư đến trường cùng các giảng viên đào tạo sinh viên.

96% sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay - 3

                                                                   Việc hợp tác đào tạo đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

96% sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tốt nghiệp có việc làm ngay - 4

                                                                                                               Hơn 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.

Đến nay Trường CĐ Nghề Đà Nẵng đã ký kết hợp tác toàn diện với 150 doanh nghiệp theo mô hình "4 cùng": cùng xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và thẩm định; cùng tuyển sinh, tuyển dụng; cùng đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo; cùng liên minh đào tạo, sản xuất.

Với mô hình hợp tác toàn diện này, hàng năm có hơn 96% sinh viên toàn trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.