Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Đột phá với chương trình đào tạo bảo vệ trình độ trung cấp

TS Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

TS Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT

Từ đó, việc đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám mở ra các mã ngành đào tạo để tăng nguồn thu nhà trường là rất cần thiết, tạo sự thành công trong việc thực hiện cơ chế tự chủ và việc đào tạo hướng đến nhu cầu xã hội, gắn đào tạo theo đặt hàng từ các địa phương cho nhà trường. Trường đã mở ngành bảo vệ nhằm đào tạo, cung ứng nhân lực cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Việc đào tạo đội ngũ bảo vệ là cần thiết trong nhiệm vụ mới, vì nghề bảo vệ chưa có cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp. Và việc triển khai đảm bảo cân bằng tính “hợp lý - hợp pháp”. Hợp pháp là đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hợp lý là báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước trước khi thực hiện theo phân cấp Quyết định số 538/QĐ-TTg.

Với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, nhà trường đã hoàn thành đào tạo, và cấp bằng Trung cấp bảo vệ cho 287 học sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Phú Yên. Điều này góp phần mang lại lợi ích kinh tế và hình thành một nghề mới trong đào tạo của trường; thu thêm lượng lớn học sinh, sinh viên đến nộp hồ sơ, tham gia các khóa đào tạo của nhà trường.