Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Ký kết thiết lập mạng lưới y tế vùng hạ lưu sông Mê Kông

Mục tiêu ký kết nhằm xây dựng chính sách y tế cho khu vực, tăng cường năng lực, ảnh hưởng của toàn mạng lưới; hợp tác chương trình giảng dạy và hội thảo đào tạo; nâng cao sức khỏe cộng đồng; hợp tác để tạo ra dịch vụ học thuật và chương trình phát triển trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng cho khu vực.

Theo đó, các bên sẽ trao đổi các thông tin liên quan đến phát triển đào tạo, chương trình học hè, nghiên cứu hợp tác, phát triển dự án học thuật và các hoạt động quảng bá dự án; tổ chức các cuộc họp hoặc hội nghị khoa học quốc tế hằng năm v.v..

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, đây là cơ hội để các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, từng bước cải thiện, nâng cao sức khoẻ cộng đồng, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để việc hợp tác diễn ra thành công.