Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Triển khai tự chủ cho các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

 

 
 

Tự chủ là động lực phát triển

Với quyết tâm đổi mới để thích ứng trong đại dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã triển khai quyết liệt đến các Trưởng đơn vị các hoạt động tự chủ đơn vị. Tại hội nghị, TS. Bùi Văn Hưng đã tóm tắt toàn bộ cơ chế chính sách tự chủ của nhà trường, như: Căn cứ Nghị quyết 89/NQ- CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (nay là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II); Nghị quyết 117/NQ- CP ngày 9/11/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017, tại mục 6 nêu rõ: “Đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện cho tới khi có Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập và Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành”. Đây là căn cứ pháp lý để trường thực hiện cơ chế tự chủ.

Sau khi Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, nhà trường đã xây dựng phương án tự chủ công khai trong toàn đơn vị để thực hiện. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt về tự chủ, tự chủ để tốt hơn cho nhà trường, cho người lao động, tạo sự năng động trong quá trình thực hiện và nhằm phá bỏ cơ chế cào bằng trong phân phối tài chính, công việc, nhà trường đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-CĐKNII ngày 1/4/2019 về việc ban hành quy định thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Có 3 khoa đã thực hiện tự chủ, đó là: Khoa Bảo hộ lao động và Môi trường, khoa Điện lạnh, khoa Du lịch nhà hàng và Khách sạn; 2 Trung tâm tự chủ hoàn toàn hoạt động độc lập, đó là Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và An toàn lao động.

TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II
TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Tiếp đó, ngày 9/7/2021, Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-CĐKNII cho bộ môn Kinh tế thực hiện tự chủ. TS. Bùi Văn Hưng cho rằng, đây là những khoa/bộ môn rất tiêu biểu trong nhà trươờng, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, như 2 Trung tâm đã đảm bảo được nguồn tài chính, còn nộp tài chính về cho nhà trường, 3 khoa còn lại có con số tài chính dư, đảm bảo được cho đội ngũ nhà giáo làm việc tốt.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ cơ chế chính sách cho các đơn vị thực hiện tự chủ hiệu quả, TS. Bùi Văn Hưng đề nghị các đơn vị báo cáo lại những vướng mắc, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất để tham mưu Hiệu trưởng tháo gỡ cho các đơn vị. Đại diện các đơn vị thực hiện tự chủ đã có nhiều ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Cụ thể, Ths. Bùi Thị Minh Tâm - Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, là đơn vị tự chủ đề nghị nhà trường cần hỗ trợ các đơn vị tự chủ về tổ chức, cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện để đơn vị khai thác hiệu quả cơ sở vật chất…

Ths. Nguyễn Xuân Thành Nam - Phụ trách khoa Bảo hộ lao động và Môi trường đã nêu ra kết quả thực hiện tự chủ khá ấn tượng, như: Trước khi nhận tự chủ, khoa có 40 sinh viên, sau khi thực hiện tự chủ, số lượng người học tại khoa đã tăng, đến nay có trên 100 sinh viên chính quy, 300 học viên ngắn hạn, có 1 sinh viên đạt Chứng chỉ xuất sắc trong kỳ thi tay nghề thế giới. Do đó, đề nghị nhà trường hỗ trợ cơ chế tài chính, cơ chế tuyển dụng…

Ths. Nguyễn Quốc Thanh - Phụ trách khoa Cơ khí, rất đồng tình với việc cơ chế tự chủ của trường, khoa sẽ quyết tâm triển khai thực hiện và đề nghị TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng hướng dẫn, chỉ đạo cho đơn vị thực hiện, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

ThS. Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng khoa Cơ khí động lực đề nghị các đơn vị đã thực hiện tự chủ chia sẻ những thuận lợi, khó khăn đã thực hiện; Khuyến khích các đơn vị tự chủ xem lại Quyết định 66/QĐ-CĐKNII ngày 1/4/2019 về cơ chế tài chính khi đơn vị tuyển trên 500 HSSV.

Trong khi đó, Ths. Dương Thị Kim Phượng - Phụ trách Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và An toàn lao động, cho rằng nhà trường đã triển khai cơ chế tự chủ là rất tốt, khuyến khích các đơn vị hoạt động. Tuy nhiên, cần xem lại các cơ chế hỗ trợ cho đơn vị.

Ths. Ngô Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn nêu quan điểm, trường cần có những buổi chia sẻ của những đơn vị đã làm tự chủ cho các đơn vị chưa tự chủ, rà soát lại, thuyết trình mẫu, xem Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II là một doanh nghiệp.

Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Ngoài các ý kiến trên, các thành viên tham dự hội nghị cho rằng, việc triển khai cơ chế tự chủ cho các đơn vị là xu thế, phù hợp với bối cảnh phát triển của nhà trường. Tuy nhiên, các đơn vị cho rằng việc thực hiện cơ chế tài chính, thanh quyết toán còn rất khó khăn, công tác hành chính còn là rào cản trong quá trình thực hiện, việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, đã làm giảm đi động lực, hiệu quả thực hiện của các đơn vị.

Tiếp thu và những giải pháp

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các đơn vị, TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường có ý kiến: Các đơn vị tập trung thực hiện nhanh các kế hoạch để thực hiện cơ chế tự chủ mà nhà trường đã ban hành, đó là Quyết định số 66/QĐ-CĐKNII ngày 1/4/2019 về việc ban hành quy định thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Cam kết của lãnh đạo nhà trường sẽ hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho các đơn vị thực hiện…

TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, TS. Bùi Văn Hưng đã có một số ý kiến thống nhất với hội nghị như: Tiếp thu các ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, sẽ rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian sớm nhất; Đề nghị các đơn vị phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, xem đại dịch Covid-19 là cơ hội để phát triển, tái cấu trúc các hoạt động; Mọi người hết sức lưu ý, cứ chậm 1 phút là mất đi 1 cơ hội, chậm 3 phút là mất đi 3 cơ hội, chậm đổi mới thì việc giải thể, sát nhập chỉ là thời gian; Các đơn vị cần triển khai mạnh mẽ để xây dựng nhà trường trở thành hình mẫu thực sự trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp…

Tập trung tháo gỡ những chỗ vướng mắc, TS. Bùi Văn Hưng giao 3 phòng chức năng dự thảo việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trước ngày 25/7/2021 để tham mưu lãnh đạo nhà trường triển khai đến các đơn vị nhằm tạo động lực phát triển cho đơn vị; Ngoài ra, với tinh thần tự chủ, các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo người lao động duy trì sản xuất trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Văn Khoa