Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Bộ LĐ-TB&XH lập Tổ công tác phía Nam hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19

 

Bộ LĐ-TBXH lập Tổ công tác phía Nam hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Tổ công tác sẽ phối hợp với TPHCM và các tỉnh phía Nam chủ động xử lý, giải quyết những nhiệm vụ phát sinh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và những vấn đề liên quan.

Tại quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã phân công ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH làm tổ trưởng, ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng LĐ-TBXH làm tổ phó cùng nhiều lãnh đạo các phòng chuyên môn tham gia.

Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp phối hợp chặt chẽ với TPHCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và những vấn đề liên quan.

Hàng ngày, Tổ công tác phải báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung cũng giao cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Tổ công tác, Cụ thể: Tổ trưởng Tổ công tác là Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tổ trưởng chủ động bố trí, sắp xếp các thành viên đi công tác và thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ trưởng Tổ công tác có quyền triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tổ công tác và Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác.

Tổ phó Tổ công tác có trách nhiệm giúp Tổ trưởng trực tiếp điều phối các hoạt động của Tổ công tác theo sự phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng. Tham mưu cho Tổ trưởng để kiến nghị Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổ trưởng giao.

Theo Quyết định, các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về kết quả các nhiệm vụ được phân công. Tham dự đầy đủ các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến của Tổ công tác, chuẩn bị các nội dung liên quan đến các vấn đề được phân công. Triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng về các nội dung được phân công.

Đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác các giải pháp, cơ chế chính sách để đẩy mạnh việc thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH còn nêu rõ, thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nhiệm vụ được phân công.

Xuân Hinh