Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Dấn thân để dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các em học sinh tham gia học nghề

Phải đổi mới cách làm

Theo Tiến sĩ Bùi Văn Hưng để có học sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như mong muốn của các trường thì phải đổi mới cách làm để đạt mục tiêu.

Biến các sản phẩm học nghề để lan tỏa cho xã hội, cho phụ huynh, hình thành mô hình tuyển sinh gắn với tuyển dụng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong quá trình học nghề có lương, không đóng học phí. Muốn làm được như vậy, phải đổi mới tư duy mạnh mẽ về việc tổ chức đào tạo, phải gắn chặt với doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cùng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, tạo ra sản phẩm học nghề;  đưa sản phẩm học nghề thương mại hóa tạo thương hiệu cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu việc làm để làm cơ sở, dữ liệu trước khi xây dựng kế hoạch đào tạo, phải xem khảo sát nhu cầu đào tạo là xuất phát điểm của đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Thay đổi tư duy về nguồn tuyển sinh học nghề, trong thời gian qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ yếu tập trung vào học sinh phổ thông. Tuy nhiên, nguồn tuyển sinh của doanh nghiệp, lao động tự do chưa được tiếp cận mạnh mẽ cần phải thay đổi. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không thay đổi cách tiếp cận nguồn tuyển sinh mà chỉ tập trung vào tuyển các em học sinh trung học phổ là khó đạt được mục tiêu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải tập trung thêm các đối tượng, như: doanh nghiệp, người lao động chuyển đổi nghề, người học học bổ sung kỹ năng nghề làm việc, liên thông các văn bằng giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục….là những nguồn tuyển sinh còn rất nhiều tiềm năng mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải hướng đến trước bối cảnh đại dịch covid -19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tập trung xây dựng mô hình tuyển sinh gắn với mô hình hướng nghiệp hướng nghiệp. Làm tốt mô hình giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề, đó là Hướng nghiệp trước đào tạo, Hướng nghiệp trong đào tạo, Hướng nghiệp sau đào tạo. Việc tuyển sinh gắn với mô hình hướng nghiệp sẽ thúc đẩy cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển bền vững. Có thể nói, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa triển khai hướng nghiệp trong nhà trường thì chưa gọi là trường đổi mới, vẫn còn khó khăn trong công tác tuyển sinh, giữ học sinh tại các trường dạy nghề.