Tin bài nổi bật - Tuyển sinh

Tin bài nổi bật

Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai khai giảng năm học mới

Với chủ đề Tự trọng để khẳng định mình, năm học 2020-2021, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đã phát động các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của tập thể, thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong năm học, nhà trường có 95 học sinh, sinh viên xếp loại giỏi, 223 học sinh, sinh viên xếp loại khá, công nhận tốt nghiệp đối với 113 em. Nhà trường có một công bố quốc tế về lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng và đang tiếp tục thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức liên kết đào tạo, trải nghiệm cho các em học sinh Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras (TP.HCM); đón sinh viên Singapore, Hàn Quốc về trải nghiệm nghề gốm và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Cũng trong học vừa qua, nhà trường được nhận cờ thi đua của Bộ VH-TTDL, của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021 tại lễ khai giảng năm học mới
Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021 tại lễ khai giảng năm học mới

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm học 2021-2022, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai tiếp tục thực hiện phương châm Tự trọng để khẳng định mình, đổi mới hình thức, nội dung tư vấn, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, phấn đấu đạt trên 95% chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, nhà trương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực đào tạo để sinh viên có cơ sở thực tập; từng bước thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo…

Dịp này, nhà trường đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm học 2021- 2022; đồng thời khen thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đào tạo, học tập và tham gia các hoạt động phong trào năm học 2020-2021.

Ly Na